Vilken frekvens är bäst?

2008-06-01   3915 visningar

Man ser ofta leverantörer av trygghetslarm träta om vilka radiofrekvenser som ska användas för tillbehören. Vilken frekvens är bäst egentligen?

För att få använda en radiosändare i Sverige ska man normalt ha tillstånd för den. Anledningen är att man måste undvika att flera sänder samtidigt på samma frekvens, annars skulle de störa varandras sändningar. I Sverige är det Post- och Telestyrelsen (PTS) som delar ut tillstånden. För att minska på administrationen finns det ett antal undantag, frekvenser som man inte behöver tillstånd för att nyttja. Det är dessa frekvenser som oftast används av trygghetslarm.

26,855 MHz
429,450/169,3875 MHz
433,050-434,790 MHz
868 - 870 MHz

På frekvensbanden över 868 MHz kräver lagen att man inte sänder mer än en viss procent av tiden, vilket drastiskt minskar risken att två sändningar kolliderar. Som exempel på motsatsen kan nämnas trådlösa hörlurar på 433-434 MHz som sänder kontinuerligt när de används.

Generellt kan man säga att höga frekvenser dämpas mer av väggmaterial än låga. Ju högre frekvens, desto mer beter sig strålningen som ljus - dvs den studsar mot väggar snarare än att den går igenom. Därför kan lägre frekvenser ha bättre räckvidd inomhus.

EU-frekvensen

Inom bandet 868-870 MHz finns en speciell frekvens som vissa tillverkare brukar benämna "EU-frekvensen". Denna frekvens är dedikerad för sk social alarms, och får inte användas för att överföra någon annan information än just trygghetslarm. Detta betyder att risken för störningar från annan utrustning är mindre. En nackdel med denna frekvens är att tekniken för att sända och ta emot signaler i vissa fall ännu inte är helt pålitlig. Frekvensen som nyttjas tillåter en väldigt liten avvikelse, och temperaturvariationer och åldring av kretsarna gör att frekvensen kan avvika från det normala så pass mycket att larmknappen helt tappar kontakten med trygghetslarmet. Detta torde dock vara vanligast på de gamla trygghetstelefoner som nyttjade 169 MHz (en annan sk smalbandig frekvens som tillåter liten avvikelse).

Dubbelriktad radio

Vissa trygghetslarm har en funktion där larmknappen fortsätter att sända larmet fram tills att en kvittens skickas tillbaka från trygghetstelefonen. På exempelvis 434 MHz är detta nästan nödvändigt, eftersom det kan finnas långvariga störningskällor som blockerar larmet under lång tid. På 868 MHz räcker det om larmknappen själv upprepar larmet några gånger. Dock bör larmknappen sända på ett sådant sätt att den undviker kollisioner om två larmknappar aktiveras samtidigt.

Mer information
http://www.pts.se/upload/Documents/SE/PM%20om%20trygghetslarm.pdf

Dela artikeln:

Senaste artiklarna