Var hittar man Esams uttalande?

2019-10-09   1244 visningar

Vi har läst mycket om Esams uttalande angående de rättsliga problemen med molntjänster, men var kan vi hitta själva uttalandet?


Dokumenten finns på deras hemsida, esamverka.se:

http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/rojande-och-molntjanster.html

Här finns även en kopia av uttalandet (PDF-fil):

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster

Esams sammanfattning lyder:

Om sekretessreglerade uppgifter görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd av ägarförhållanden eller annars är bunden av regler i ett annat land, enligt vilka tjänsteleverantören kan bli skyldig att överlämna information utan att internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt, får uppgifterna anses vara röjda. Anledningen är att det inte längre är osannolikt att uppgifterna kan komma att lämnas till utomstående. Detsamma får anses gälla om redan ägarförhållanden eller geografisk placering av en tjänsteleverantörs tekniska hjälpmedel ger anledning att befara att mänskliga rättigheter (till exempel skyddet för privatlivet) eller det allmännas intressen (t.ex. rikets säkerhet) inte skulle säkerställas om svenska myndigheters data hade tillgängliggjorts.

Vår tolkning av detta är att man ur rättslig synpunkt gör bäst i att anse att allt man placerar i en molntjänst har man helt enkelt lämnat över till någon annan. Det borde inte komma som någon överraskning, en molntjänst innebär ju trots allt bara att man hyr någon annans dator.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna