Vad är funktionsavtal?

2014-08-06   2944 visningar

Vi har fått ett erbjudande från en leverantör på ett funktionsavtal. Det låter väldigt intressant, men vi är inte helt på det klara med vad det handlar om och hur vi ska värdera det gentemot andra erbjudanden. Vad är funktionsavtal och vad innebär detta för driften?

Funktionsavtal omfattar ofta livscykelhantering, dvs. hela kedjan från inköp, anpassning, leverans, installation, service, support och återvinning av gammal utrustning.

Funktionsavtal är en metod där kunden och leverantören samverkar för att skapa kostnadseffektiv mätbar kundnytta över hela nyttjandetiden i stället för köp av enskilda produkter och lösningar. Det finns flera fördelar med funktionsupphandling:

•    Snabbare handläggning från start till skarp drift än det traditionella upphandlingssättet.
•    Fokus på köparens behov och inte på leverantörens produkter eller tjänster, vilket markant minskar risken för kvalitets- och effektbrist i resultatet.
•    Minskad risk för att priset för leveransen inte hamnar på det köparen förväntat sig.
•    Sänkning av den totala kostnaden och ökad effekt för köparen – det bästa ekonomiska alternativet på lång sikt.
•    Ger leverantören ansvaret för att tillgodose köparens behov under hela funktionens livscykel och inte bara fram till och med leveransen.
•    Ger leverantören större utrymme än i traditionell upphandling att komma med egna förslag till bra lösningar.
•    Mer balanserade och tydliga avtal.

En bra utförd funktionsupphandling leder ofta till ett långvarigt positivt affärsförhållande med ömsesidig nytta och vinst för båda parter. Som exempel på ett aktuellt funktionsavtal kan nämnas Micasa Fastigheter i Stockholm AB som under våren upphandlar servicefunktioner för kommunens 1.050.00 kvm boende inom äldreomsorgen under 4+4 år. Micasa använder fasta prismodeller där man får betalt per person istället för per kvadratmeter.

– Förr har priset styrt, med fast pris kan vi fokusera på andra faktorer. Att gå in i långa funktionsavtal kräver en långsiktig partner. Vi vill inte ha en motpart utan en part som upplevs som en del av företaget. De kommer att ha våra kläder, bilar, loggor etc, säger Anders Nordstrand, vd på Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Ett annat exempel är Coors uppdrag att ansvara för koordinering, utveckling och leverans av ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster till Nya Karolinska Solna under 30 år (se artikel Servicetjänster till år 2040 i detta nyhetsbrev).

Se även denna artikel:
http://trygghetslarm.nu/content/view/842/

Källa:
Facilites

Dela artikeln:

Senaste artiklarna