Trygghetslarm i korseld

2017-02-01   6847 visningar

Många av de appar som lanserats för trygghetslarm de senaste åren bygger på en skakig grund och riskerar att förvärra krissituationer. Bland annat kan ett larm från en pensionär till personalen på samma avdelning och samma boende skickas över Atlanten och tillbaka.

Nätattacker

Bilden ovan kommer från en webbsida som spårar nätattacker. Hela tiden blinkar det och blixtrar över världskartan, som scener från en science fiction-film om tredje världskriget. Det är mer eller mindre krig det handlar om, och mitt i allt detta finns nu en del av våra trygghetslarm.

Anledningen till att trygghetslarmen tvingas att färdas genom denna korseld är att det paradoxalt nog är billigare och enklare. Det har att göra med att de stora mobiljättarna Google och Apple har tagit fram lösningar för att leverera chattmeddelanden och facebookuppdateringar till våra mobiler. En del leverantörer i branschen sägs nu ha tagit hjälp av dessa prisbilliga lösningar för att leverera trygghetslarm.

IT-angrepp mot samhällsviktig verksamhet är idag ett påtagligt hot. Denna bild bekräftas av så väl Försvarets radioanstalt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och Sverige ska återuppta totalförsvarsförplaneringen i och med den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020. 

Under 2016 utsattes bara Sverige för mer än 100 000 nätattacker. Men det är inte bara nätattacker som hotar - när larmen skickas över hela jorden och tillbaka så passerar de en väldig mängd med nätverksutrustning. Driftsäkerheten på internet är trots allt väldigt bra, men vad händer vid en krissituation?

Det är viktigt att alla som på olika sätt arbetar med trygghetslarm är medvetna om att trygghetslarmens funktion och säkerhet kan påverkas negativt av nya tekniska lösningar eller kritiska beroenden som bland annat finns utanför landets gränser. Vi pratar då om ex. geopolitiska perspektiv som kan påverka tillgängligheten i en server placerad i annat land.

Källor:
Newsdesk
Svenska Dagbladet
MSB

Länkar till hemsidor som visar på pågående nätattacker:
http://map.norsecorp.com/#/
https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Dela artikeln:

Senaste artiklarna