Trögt med trygghetskameror

2019-06-19   621 visningar

Det går alldeles för långsamt ute i kommunerna att införa så kallad välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det menar regeringens särskilda utredare Peter Larsson.– Det går alldeles för långsamt när det gäller införandet. Det är därför vi har uppdraget från Socialdepartementet, säger Peter Larsson.

Han har nu kommit halvvägs i sitt uppdrag som går ut på att undersöka vilka förutsättningar och hinder som finns för att använda mer teknik inom äldreomsorgen.

Trygghetskameror är bara ett exempel på så kallad välfärdsteknik. Det kan också handla om GPS-larm, robotduschar och medicinpåminnare. Tekniken behövs för att kunna avlasta personalen framöver. Gruppen äldre över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent de kommande tio åren.

Men stora luckor i lagstiftningen gör att kommunerna känner sig osäkra och inte vågar satsa, det säger Greger Bengtsson som är äldresamordnare på Sveriges kommuner och landsting:

Ett bekymmer är hur man ska göra för att få ett samtycke från en äldre person som till exempel kanske lider av demens. Och hur det ska formuleras i lag jobbar man just nu med i utredningen.
I mars nästa år ska Peter Larsson lämna över sina förslag till regeringen.

– Jag har en god förhoppning att vi ska kunna lägga ett förslag som går igenom regering och riksdag och som sedan uppfattas som rätt och riktigt ute på fältet. Det är det som det handlar om egentligen. Att alla som är anställda i vården och i omsorgen känner att de har säkerhet i det de ska utföra, säger Peter Larsson.

Källa:

Sveriges Radio

Dela artikeln:

Senaste artiklarna