Teknikbyte slår ut trygghetslarm i Göteborg

2019-01-31   1358 visningar

Det analoga telenätet byts nu ut i Göteborgsstadsdelen Utby. Gamla trygghetslarm slutar fungera och de är vårdtagarna som måste kontakta kommunen för att få ett nytt.


 De trygghetslarm som används inom hemtjänsten i Göteborg håller på att bytas ut mot digitala, men det är ett omfattande arbete som tar tid. Samtidigt släcker Telia ner det analoga telenätet, först i stadsdelen Utby.

De som ännu inte har fått de digitala larmen kan ha problem att larma, och detta sägs inte upptäckas innan man väl är i en situation där man trycker på larmknappen.

Det råder brist på digitala trygghetslarm eftersom de gamla just nu byts ut över hela landet. Göteborg ska försöka prioritera de som nu blir utan analogt telenät, men menar att man är beroende av att brukarna hör av sig i tid om deras teleanknytning byts ut.

Källa:

Göteborg direkt

Dela artikeln:

Senaste artiklarna