Teknik eller omsorg i upphandling?

2015-01-14   2019 visningar

Jag jobbar som konsult och har fått i uppdrag att se över en lösning 3-5 särskilda boenden. Har skannat av marknaden och ser att det skiljer väldigt mellan olika upphandlingar. En del upphandlingar är enormt teknikorienterade och komplexa medan andra är mycket enkla. Vad är en sund tekniknivå?

Detta är inte helt lätt att svara på, men vissa tekniska lösningar hjälper till väldigt mycket i verksamheten medan andra kostar mer än de smakar. Det gäller att anpassa tekniken efter förutsättningarna i verksamheten. En liten avdelning med 8 boende och personal dygnet runt kanske inte behöver belamras med alla tekniska finesser.

Man bör utgå från boendets vårdbehov och tillse att lösningen är sådan att den lätt kan ändras och anpassas när verksamheten förändras. Det gäller att se upp med vertikala inlåsningseffekter så att man inte blir låst till en leverantör.

Man bör även se till att systemet kan lämna ifrån sig så mycket information som möjligt för att kunna skapa rapporter och statistik som ger inblick i hur mycket personlig vård och omsorg den boende fått.

Den tid de äldre bor på särskilt boende blir allt kortare och att då bara fokusera på tekniska lösningar istället för medmänsklighet är inte rätt. Tekniken ska stödja personalen så att de kan ge en bra personlig vård. Ersätt inte den personliga kontakten med sensorer och teknisk övervakning.

 

 

 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna