Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

2021-01-05   594 visningar

Många av de som dör i bostadsbränder är äldre eller personer med funktionsnedsättningar. MSB och Socialstyrelsen jobbar med att stärka brandskyddet.

Riskutsatt och funktionshindrad

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. MSB och Socialstyrelsen har tagit fram stöd till kommunerna för att underlätta arbetet med att systematiskt stärka brandskyddet hos de mest riskutsatta.

Läs mer och se filmen hos MSB:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/starkt-brandskydd-for-sarskilt-riskutsattany-sida/

Dela artikeln:

Senaste artiklarna