Signe säkrar kommunikationen

2020-01-07   890 visningar

Under året kommer alla kommuner, regioner och länsstyrelser att få ett nytt sätt att kryptera information. Systemet som ska höja landets beredskap går under namnet Signe.

Systemet består av en dator, en skrivare och ett säkerhetsskåp och gör det möjligt att uppgifter med ett säkerhetsskyddsklass upp till och med begränsat hemlig kan överföras.

Signe är testad och godkänd av Försvarsmakten.

— "Vikten av säker kommunikation i kris eller krig kan inte underskattas – det kan röra sig om till exempel säkerhetsskyddsklassificerad information, risk- och sårbarhetsanalyser, eller annan samhällsviktig planering. Med ett enhetligt system ökas förmågan att samverka mellan samhällsviktiga aktörer, och vi hoppas att så många som möjligt ska ansluta sig.", säger Jonas Lindgren som arbeter med systemet vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Källa:

SR

Tjugofyra7

Dela artikeln:

Senaste artiklarna