Sanktionsavgift mot Tullverket

2022-03-18   513 visningar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat en incident där personuppgifter har överförts till en amerikansk molntjänst. En administrativ sanktionsavgift har utfärdats då detta är ett brott mot GDPR.

Ett par medarbetare på Tullverket hade använt molntjänsten Google Foto i sina tjänstemobiler, som då automatiskt synkat tagna bilder och filmer till den amerikanska tjänsten.

Att användningen inte var tillåten fråntar inte Tullverket det ansvar man har som personuppgiftsansvarig. IMY anser att de borde ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att uppgifter från tjänstemobiler lagras i en amerikansk molntjänst.

IMY konstaterar att det finns förmildrande omständigheter som att det bara handlar om ett fåtal medarbetare som utan myndighetens godkännande använt molntjänsten. Därför utfärdas en sanktionsavgift som är avsevärt lägre än vad som annars varit motiverat.

Källa:

Integritetsskyddsmyndigheten

Dela artikeln:

Senaste artiklarna