Ronneby sparkar ut Tunstall

2018-06-14   4937 visningar

Sedan november 2016 har tre anläggningar i Ronneby dragits med stora problem som leverantören inte kunnat lösa. Nu har man slutligen gett upp hoppet och går ut med en ny upphandling.

Tunstall

Det molnbaserade trygghetslarmet Tuncore lanserades 2016 som ett trådlöst system med mobila applikationer för effektivare hantering och mer tid för brukaren. 

”Vi måste kunna lita på larmsystemet och tyvärr går det inte att säkert säga att det digitala larmsystemet är fullt fungerande. Ronneby kommun häver därför larmavtalet i särskilt boende. Vi tar ansvar för våra brukare och våra medarbetare och har påbörjat ny upphandling av larmsystem”
- Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen.

De digitala trygghetslarmen används på de kommunala boendena Vidablick, Lindebo och Olsgården av cirka 230 vårdtagare för att personen själv ska kunna larma och be om hjälp. Larmsignalen ska gå till personalen på plats.

”Vi har under en längre tid fört dialog med leverantören för att lösa problemen. Trots upprepade felanmälningar och täta leverantörskontakter från kommunens sida har företagets åtgärder inte löst problem fullt ut. T ex går inte alltid alla larm fram. Vidare fungerar inte alltid rörelselarm och s.k. smitlarm. Det nuvarande larmföretaget ska enligt avtal fortsätta leverera larmtjänsten tills ny leverantör är på plats. Ny upphandling pågår och nytt larmsystem beräknas vara på plats inom ca en månad.”
- Magnus Widén, kommundirektör.

”Äldreförvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att öka säkerhet och trygghet för brukarna. De viktigaste åtgärderna är tätare tillsyn av brukare och upprepade både manuella och digitala kontroller av larmen”
- Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen.

Källa:

Ronneby kommun

Presentation av Tunstall från 2016 som nämner det molnbaserade trygghetslarmet Tuncore

Tidigare artiklar i ämnet:

Trygghetslarm i Ronneby strular

Trygghetslarmen i Ronneby fungerar ännu inte

Dela artikeln:

Senaste artiklarna