Är digitala larm mobila?

2015-03-13   2143 visningar

Kommer de nya digitala tryggehetslarmen att kunna anslutas till en internetuppkoppling via mobiltelefon t ex? Eller måste det vara ett kabelbundet nät? Jag arbetar på ett bostadsbolag där vi, vid ombyggnader, ibland måste evakuera hyresgäster som har trygghetslarm. Det är inte alltid vi har telefon- eller internetuttag i dessa tillfälliga boenden...
Finns det något tips på hur man annars löser detta dilemma tar jag tacksamt emot det!

Många av de nya digitala trygghetslarmen har möjlighet till mobil uppkoppling. Kontrollera med leverantören om det är möjligt att koppla upp dem mobilt.

Det kan gå att skapa en mobil uppkoppling även för ett kabelbundet trygghetslarm med hjälp av en 3G/4G-router. Huruvida det fungerar eller ej kan inte vi svara på utan det måste respektive leverantör svara på.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna