Positionering inomhus?

2014-04-04   2357 visningar

Vi håller på att ta fram ett förfrågningsunderlag för trygghetslarm i vår kommun. Konsulten pratar om olika alternativ för inomhuspositionering, dvs att få fram var någonstans de boende är när de larmar. Har ni några tips om vad man ska tänka på?

Det kan verka rörigt och förvirrande att det finns så många olika tekniker. Anledningen till att det finns så många olika är att ingen är perfekt och alla har sina nackdelar. Antingen är de väldigt dyra eller så riskerar de ge felaktiga positioner.

Som alltid måste man utgå från behovet.

1. Behöver verksamheten positionering överhuvudtaget? Ofta rör det sig om små avdelningar med inte alltför rörliga brukare. Ofta finns det i princip bara två ställen de kan befinna sig på, sitt rum eller en gemensam del.

2. Räcker det om personalen får veta när någon lämnar avdelningen (så kallat rymmarlarm)?

3. Går de boende in på fel rum? I så fall kanske det är bättre att installera ett låssystem som automatiskt låser upp den egna lägenheten när den boende kommer till sin egen dörr, medan andras lägenheter förblir låsta.

4. Om man bedömer att positionering är nödvändig, hur exakt position behöver man? I princip alla system som bygger på radiovågor (inklusive RFID) kan ibland ge en felaktig position, genom att dessa signaler obehindrat går genom väggar och våningsplan. När ett system som "aldrig" har fel plötsligt pekar ut en annan avdelning kan det leda till utdraget letande.

5. Är det viktigare att veta var någon larmar än vem det är? I så fall kan man använda sig av ett system som bygger på IR eller ultraljud. Det har den egenskapen att det inte kan gå igenom väggar, vilket eliminerar risken att man får en felaktig position. Det är dock ovanligt med lösningar som överför information om identitet med dessa tekniker, därav vet man inte vem som larmar, bara varifrån. En annan nackdel är att det krävs minst en mottagare per rum. Det är inte billigt.

Slutsatsen blir att det är svårt att komma med något konkret och generellt råd.

Kommentera gärna nedan och berätta om era erfarenheter!

Dela artikeln:

Senaste artiklarna