Hackerattack mot Region Uppsala

2017-07-11   2891 visningar

Region Uppsala drabbades av en IT-attack med utpressningssyfte. System för ventilation, värme och kyla slogs ut.


Region Uppsala drabbades av en cyberattack och störningar förekom över hela länet. Viruset var ett så kallat utpressningsvirus som försöker att låsa och kryptera filerna i datorer.

Viruset misslyckades med sitt syfte, men drabbade istället andra tekniska system som värme och ventilation. Att få igång systemen krävde en del arbete och man fick prioritera vilka system som var mest kritiska för vårdverksamheten.

Patientsäkerheten bedömdes inte vara hotad och inga operationer behövde ställas in.

Källa:
Region Uppsala

Dela artikeln:

Senaste artiklarna