Närvaro ur genusperspektiv

2013-08-30   1571 visningar

Ny teknik ger stora samordningsvinster inom äldreomsorgen, skriver BXO Solutions AB. I den nya versionen av deras överordnade larmhanteringssystem LAS tillkommer flera nya verktyg.

Vi vet att mer än 75% av kostnaderna i ett äldreboende är personalkostnader och de flesta inom personalen är involverade i hantering av larm på något sätt. Med denna enkla vetskap som grund kan vi med hjälp av data från larmsystemet få en mycket bra bild över hur väl verksamheten fungerar och i vilka delar den kan förbättras.

Som beslutsfattare behöver man bra data för att kunna ta ett korrekt beslut och det är så klart minst lika viktigt att kunna se resultatet av sitt beslut. Därför har vi nu kompletterat den redan breda uppsättningen statistikverktyg med två nya rapporter.

Närvaro ur genusperspektiv visar hur många larm som besvaras av personal med samma kön som den boende.

Svarstid och vårdtid per användare visar hur snabbt personalen reagerar på larm, hur lång tid det tar dem att nå fram till larmpunkten, hur lång tid de är närvaromarkerade samt hur många larm de har besvarat. Allt nedbrutet på personnivå så man kan se individuella siffror för varje person.

Läs mer på BXO Solutions webbplats

Dela artikeln:

Senaste artiklarna