Mobilen som larmmottagare – nytt GSM-larm på Stortorp

2007-04-20   12755 visningar

Äldreomsorgsförvaltningen installerar ett nytt modernt larm på Stortorp. Ett helt eget GSM-nät, mobiltelefoner, ett skräddarsytt datorsystem och traditionella larmknappar i rummen är beståndsdelarna i det nya larmet.

 Larmen tas emot i mobiltelefoner och syns direkt på displayen i telefonen. Mobiltelefonen kan visa flera larm samtidigt, till skillnad från de nuvarande displayerna som bara visar ett larm åt gången. Så många som 50 larm ska kunna visas.

Mobiltelefonen visar vilken typ av larm det är och från vilket rum larmet kommer, till exempel ”Trygghetslarm 103”. Larmen har också olika färgkoder. När man svarar på ett larm trycker man som vanligt på närvaroknappen i rummet och då syns det i kollegornas telefoner att någon är på plats. Om man behöver förstärkning trycker man på knappen en gång till och då visas även det.

Eftersom personalen bär med sig larmet är man inte beroende av larmdisplayer i rum och korridorer. Man kan också stänga av alla ljudlarm för att få en tystare och lugnare vårdmiljö för både de boende och personalen.

Brandlarmen kopplas till mobilen

Kent Andersson är vaktmästare på Stortorp och kommer att vara systemadministratör för det nya larmet. Han ser många fördelar med systemet.

– Att vi har ett eget GSM-nät betyder att säkerheten är väldigt hög. Vi behöver till exempel inte oroa oss över att nätet ska bli överbelastat. Vi kommer också att komma ner i pris på telefoner. Larmtelefonerna i det gamla systemet är betydligt dyrare än vanliga mobiltelefoner, berättar han.

Kents mobiltelefon kommer att visa brandlarm och driftslarm om det blir tekniska fel i systemet.   
– Brandlarmen kommer att visas i alla telefoner och det syns från vilket rum larmet kommer. Det är ytterligare en viktig förbättring, säger han.

Via datorprogrammet kan man ställa in vilka telefoner det är som ska ta emot larm och på vilka tider.

– I programmet kan man ta fram statistik, till exempel hur snabbt vi svarar på larm, vid vilka tider det kommer flest larm och vilka rum som larmar mest, berättar Kent.

När ett larm går ut i telefonerna skickas det en kvittens till servern att larmet gått fram. Allt sparas i en loggbok.
 
Flexibelt system för framtiden

Det nuvarande larmsystemet med DECT-telefoner har inte följt med i utvecklingen och börjar kännas föråldrat. Därför har förvaltningen valt att gå över till ett nytt system i samband med att vi öppnar den nya demensavdelningen på Stortorp i vår. Till att börja med kommer det att finnas 16 telefoner i C-huset.

Systemet kommer att kunna utvecklas och man kan lägga till fler funktioner efter hand. På demensavdelningarna kan man till exempel installera rörelsedetektorer och dörrlarm som kopplas till larmtelefonerna på samma sätt som andra larm. Då slipper man dagens lösningar med larmmattor vid sängen.

– Det här är nog så säkert och flexibelt ett larm kan bli med dagens teknik, säger Bobby Saverum som är säkerhetsansvarig på ÄOF.

Huddinge i framkant med larmteknik


Det nya larmsystemet på Stortorp har utvecklats av BXO Solutions och Spring Mobil har installerat GSM-nätet. Ett krav från förvaltningens sida har varit att systemet ska kunna fungera ihop med den utrustning som redan finns. Syftet är att hålla nere kostnader och att få en effektivare administration. Reservdelar ska kunna bytas ut utan problem.

Systemet bygger inte på SMS-teknik utan är datorbaserat vilket möjliggör nya arbetssätt och funktioner.

– Det har varit ett spännande utvecklingsprojekt. Jag fick i uppdrag att tänka i nya banor när det gäller meddelanden via mobiltelefoner. Nu är vi inte bundna av ett visst antal tecken i telefonen, som när man sms-ar, säger Henrik Isakson som är systemutvecklare på BXO Solutions.

– Vi har tagit fram ett kostnadseffektivt, säkert och flexibelt system. Huddinge ligger i framkant när det gäller larmteknik och flera andra kommuner inväntar nu resultatet av vårt arbete, berättar Bengt Strömberg på BXO Solutions.
 
Källa: Huddinge Kommuns Personaltidning 
 
Mer information: www.bxo.se  

Dela artikeln:

Senaste artiklarna