Många larm fortfarande inte digitala

2017-03-06   1682 visningar

Uppsala tar för lång tid på sig att byta ut sina analoga trygghetslarm mot nya digitala, menar Socialstyrelsen. Enligt regeringens målsättning skulle redan alla larm vara digitala, men enligt de senaste siffrorna är det bara omkring hälften som har bytts ut.

Digitala trygghetslarm

I hela landet pågår ett teknikskifte där gamla kopparledningar för telefoner byts ut mot digitala nät. När ledningarna byts ut mot digitala nät måste också trygghetslarmen digitaliseras för att fungera säkert. Analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når fram till larmcentralen.

Uppsala har gjort en uppdatering av sin larmmottagning och är därmed redo att byta ut trygghetslarmen. Över 40 procent av trygghetslarmen har redan bytts ut mot nya GSM-larm.

För den återstående delen har man aktiverat dagliga testlarm för att snabbare upptäcka de som inte fungerar.

Källa:
UNT

Dela artikeln:

Senaste artiklarna