Linköping vill ha mobila trygghetslarm

2011-07-22   2021 visningar

När kopparledningarna ersätts av det mobila nätet för telefoni och bredband, måste det nya nätet klara Linköpings kommuns trygghetslarm. Det anser omsorgsnämnden i kommunen.

Omsorgsnämnden i Linköping skriver i sitt yttrande över förslaget till ny landsbygdsstrategi, som kommunstyrelsen har beslutat att ta fram, att trygghetslarmen måste fungera som vanligt när det gamla telefoninätet byts ut. Trygghetslarmen har i dag har cirka tre tusen användare i Linköpings kommun.

Källa:
Sveriges Radio

Dela artikeln:

Senaste artiklarna