Kommuner kan få ersättning för larmproblem

2020-10-31   898 visningar

SKL Kommentus utreder de juridiska följderna i kölvattnet efter Tunstalls massiva tekniska haveri som ställde hundratals svenska kommuner utan tillförlitligt trygghetslarm samtidigt. Avtal tecknade inom SKL Kommentus ramavtal ger rätt till ersättning.


Många av de drabbade kommunerna har sitt avtal med Tunstall via SKL Kommentus ramavtal. Larmproblemen har lett till extra kostnader för kommunerna som försökt kompensera för avsaknaden av larm med utökad bemanning.

Tunstall menar nu att trygghetslarmen åter fungerar som de ska. Många har svårt att lita fullt ut på det budskapet och behåller en viss beredskap framgent, medan exempelvis Luleå redan har börjat se över en alternativ lösning tills dess att deras avtal med Tunstall går ut.

 Avtal mellan kommunerna och Tunstall som tecknats utifrån ramavtalet ger alla möjlighet att begära ersättning för merkostnader i samband med problemen. Däremot är villkoren för hävning av kontrakten något som varje individuellt avtal reglerar.

Tunstall lovar också i en film på företagets webbplats att de ska ta ansvar för vad som hänt.

Källa:

Dagens Samhälle

 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna