Kan man vara säker på att trygghetslarm fungerar?

2009-02-05   3439 visningar

Kan man vara säker på att trygghetslarmen alltid fungerar störningsfritt i framtidens telenät, med fiberkabel istället för koppar, IP och digitala signaler?

Operatörerna har använt fiberkabel för telekommunikationen mellan växelstationer sedan 1980-talet. Den sista kilometern från växelstationen har dock länge bestått av gammal kopparkabel.

Mellan växelstationen har signaleringen varit digital, eftersom det ger stora fördelar när man ska överföra information på långa avstånd. Den sista biten från växelstationen till användaren har, fram till nu, förblivit analog, därför att abbonenternas utrustning har krävt det.

Det som händer nu när man börjar gå över till så kallad IP-telefoni, är att den sista sträckan blir digital. Då krävs det antingen att utrustningen byts ut, eller att man placerar ut någon form av omvandlare ute hos abbonenten.

I de allra flesta fall när man hör om problem med trygghetslarm i IP-nät så är det denna omvandlare som är problemet. Bland annat för att den kräver strömförsörjning. Medan operatörernas utrustning för det mesta har reservkraft så är det knappast rimligt att placera ut reservkraft hos varje abbonent.

Av detta kan man kanske dra slutsatsen att säkerheten har blivit sämre med den nya tekniken, men så behöver faktiskt inte vara fallet. Den nya tekniken ger möjlighet att lyfta säkerheten till nivåer som tidigare enbart högsäkerhetsanvändare har haft tillgång till.

En sak som förbättrar säkerheten är till exempel övervakning som gör att man omedelbart får reda på om abbonentens utrustning (trygghetslarmet) har slutat fungera. Ett annat exempel är möjligheten till redundans - ett trygghetslarm på GSM, t.ex. har samtidigt kontakt med flera basstationer.
Skulle någon basstation sluta fungera så kan trygghetslarmet kommunicera via en annan.

Så till din fråga om trygghetslarmen fungerar störningsfritt. Det kan man aldrig vara säker på. Tekniska system kan alltid drabbas av störningar. De gamla analoga näten kan drabbas av väldigt påtagliga fysiska störningar, som nedblåsta telefontrådar. De nya digitala näten (såväl trådbundna som trådlösa, även om trådlösa givetvis är mindre sårbara) kan drabbas av mer komplexa störningar av aningen mer abstrakt natur.

Fördelen med den nya tekniken är främst att man kan få reda på när störningen inträffar och åtgärda problemet, i många fall innan kunden märker något. Ett trygghetslarm som är från grunden konstruerat för att användas med nutidens IP-baserade teknologi kan också övervakas, och fel kan avhjälpas innan någon kommer till skada.

Alltså: man måste ställa krav på leverantörerna att de ska garantera funktionen i det nät larmet ska användas. Däremot kan man givetvis inte förvänta sig att ett trygghetslarm som har några år på nacken ska fungera säkert i dagens IP-nät.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna