Kan man kräva 100% tillgänglighet?

2016-09-21   2002 visningar

I upphandlingar är det allt vanligare att man ställer krav på driftsäkerhet och nämner en procentsats. Vad innebär det här, och varför inte bara säga 100%?

Förväntad eller garanterad tillgänglighet för en tjänst brukar anges i procent av tiden, t.ex. 99,671%. Det betyder att under ett år kan man acceptera att tjänsten inte är tillgänglig under sammanlagt ca ett dygn. Ofta skriver man ett SLA (Service Level Agreement) med leverantören som stipulerar en garanterad tillgänglighet och vad som händer om den inte uppnås.

Tjänsteleverantörerna försöker givetvis alltid se till att tjänsten alltid fungerar, dvs har en tillgänglighet på 100%, men det är i princip inte tekniskt möjligt och kostnaden för att uppnå högre nivåer eskalerar snabbt. Den leverantör som påstår sig kunna garantera 100% tillgänglighet är helt enkelt inte seriös.

Exempel på tjänstenivåer för datacenter

Nivå 
Tillgänglighet 
Kostnad 
Exempel på krav
 1 99,671% 100% Icke redundant utrustning
 2 99,741% 200% Redundant infrastruktur
 3 99,982% 400% Redundant strömförsörjning, möjlighet att underhålla utrustning i drift
 4 99,995% 800% Redundant kylning, värme och ventilation (HVAC)

 

 

 

 

Kostnaden i tabellen är en mycket grov skattning - syftet är bara att illustrera hur kostnaden för att uppnå högre tillgänglighetsgrad stiger exponentiellt.

Välj rätt nivå på rätt tjänster

Kan man dela upp olika funktioner med olika krav på tillförlitlighet? Exempelvis är det kanske viktigare att trygghetslarmet alltid fungerar än att fjärrtillsynen (som dessutom bara används nattetid) alltid fungerar.

När man ställer krav på tillgänglighet måste man också bestämma vad som händer om nivån inte nås, t.ex. fastställa viten. Kostar det inget när tjänsten inte fungerar så är det givetvis inga problem att lova en viss nivå och sedan inte hålla det.

En mycket viktig sak att tänka på är också att dessa tillgänglighetsgrader anger en summa av alla avbrott över tid, den säger inget om hur länge varje avbrott varar. 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna