Granskning av Göteborgs molntjänst välkomnas

2020-02-03   847 visningar

Göteborgs stad har JO-anmälts för sin användning av molntjänster. SKR välkomnar en granskning och efterfrågar praxis i frågan.

SKR skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att molntjänster för med sig många goda effekter samt att samhällets digitalisering är en positiv utveckling. Dock ställer denna också nya krav på kommuner, regioner och andra aktörer. För att möta dessa krav måste de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering och it-drift i offentlig förvaltning förtydligas.

Det har saknats vägledning från lagstiftaren och behovet av rättslig praxis har under en lång tid skapat osäkerhet. SKR välkomnar därför en eventuell granskning av Justitieombudsmannen (JO) över Göteborgs upphandlade molntjänster för kontorsprogram.

Källa:

Dagens Samhälle

Dela artikeln:

Senaste artiklarna