Finns standarder för trygghetslarm?

2011-01-17   2724 visningar

EU har ju utarbetat standarder på väldigt många områden. Finns det några sådana standarder för trygghetslarm?

Ja, det finns det faktiskt.

I standarden SS-EN 50134-1, 'Larmsystem - Trygghetslarm - Del 1: Systemfordringar' finns riktlinjer för ett fungerande system för trygghetslarm presenterade. Det rör sig om de övergripande kraven och fodringarna för uppbyggnaden av ett trygghetslarm. SS står här för Svensk Standard, och detta är alltså den översatta versionen av EN 50134-1.

I SS-EN 50134-2, Larmsystem - Trygghetslarm - Del 2: Larmknapp, finns detaljregler för hur fasta respektive portabla larmknappar skall vara utformade.

SS-EN 50134-3, Larmsystem - Trygghetslarm - Del 3: Lokal styrenhet och utrustning, behandlar både krav på enheterna och olika tester av de lokala enheterna avseende enheternas funktion.

SS 447 06 40-7, utg 1, 2004, Larmsystem - Trygghetslarm - Del 7: Tillämpningsanvisningar. Den är på svenska och överensstämmer med den europeiska tekniska specifikationen CENELEC TS 50134-7.

Tack till Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard för kompletterande upplysningar.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna