Finns extra högtalarmodul till larmet?

2012-05-11   2557 visningar

Min mor har ett trygghetslarm och högtalar-/mikrofonmodulen står i hallen (huvudjacket finns där) för att vara så centralt placerad som möjlig. När min mor ligger till sängs och larmar så kan de på trygghetscentralen inte höra vad hon säger (högtalar-/mikrofon modulen står då för långt bort i lägenheten). Min fråga är: kan man även i sovrummet ansluta en högtalar-/mikrofonmodul så att hon har en i hallen och en i sovrummet, eller finns det någon förlängningsmodul (som man kan prata i) som kan sättas upp i sovrummet?

Så vitt vi känner till finns det inte några trygghetslarm som har sådana högtalarmoduler. Det kom nyligen ett trygghetslarm som har en trådlös larmknapp med inbyggd mikrofon - se http://trygghetslarm.nu/content/view/575/2/

Det kanske finns andra lösningar? Ett trygghetslarm med GSM-teknologi (som ju inte behöver vara anslutet till något speciellt telejack) kanske kan placeras på ett bättre ställe. Ett helt mobil trygghetslarm som man hela tiden bär med sig kan också vara en lösning.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna