Det här måste du tänka på när du väljer larmcentral

2020-11-02   829 visningar

Dagens digitala trygghetslarm har blivit säkrare och bättre men på mottagarsidan har förändringen inte gått lika snabbt. Digitaliseringen har inte nått hela vägen fram och slutanvändarna går miste om nyttan.


 Hela larmkedjan måste digitaliseras för att dra nytta av tekniken. Om det görs kan både säkerhet och effektivitet förbättras dramatiskt, skriver BXO Solutions i ett pressmeddelande.

Använder sig trygghetslarmscentralen av SMS eller ringer upp för att lämna över larm? Då är digitaliseringskedjan bruten.

Idag kan larmkedjan byggas upp på helt andra sätt än tidigare. Bemannad mottagning med operatörer, mobil larmhantering eller en blandning av dem. Det går att samarbeta över kommungränserna för att uppnå redundans och högre säkerhet.

Larmen kan hanteras i smartphones eller RAKEL-mobiler såväl som i stationära datorer. En väl genomförd digitalisering av larmkedjan dikterar inte villkoren utan anpassar sig till kommunens arbetsflöde.

Ett filmklipp som visar hur det kan se ut finns på företagets youtubekanal:

Digital larmkedja med redundans

Slutligen nämner man något mycket viktigt - digitala trygghetslarm är mycket snabbare och detta ställer även mycket högre krav på larmcentralsmjukvarans prestanda. Vid en extraordinär händelse, som till exempel ett strömavbrott, kommer alla trygghetslarm kopplade till larmcentralen att rapportera in detta samtidigt. Då gäller det att kunna hantera detta utan att andra larm hamnar i kö.

Källa:

BXO Solutions via Newsdesk

 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna