De utvärderar välfärdsteknik

2021-02-11   729 visningar

Allt fler kommuner och vårdbolag använder tekniska hjälpmedel för att öka livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nu ska Alfred Nobel Science Park tillsammans med RISE kartlägga den så kallade välfärdstekniken.

Runt om i landet används välfärdsteknik på olika vård- och serviceboenden. Det handlar om digitala hjälpmedel som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för bland annat äldre personer.

Många vittnar om att verktyg och underlag saknas för att utvärdera kvantitativa och kvalitativa effekter av välfärdstekniken på landets testbäddar. Det saknas en tjänst för att på̊ ett samlat och strukturerat sätt stötta testbäddarna i att säkerställa förberedelse och genomförande av test – för att se vilka som faktiskt ger nytta.

Projektledaren Ingela Ernestam, ansvarig för Hälsa, vård och omsorg vid Alfred Nobel Science Park, ska tillsammans med Mona Jonsson på forskningsinstitutet RISE, göra en förstudie för att kartlägga välfärdstekniken i projektet VisaTestNytta.

– "Först ska vi genomföra en uppdaterad omvärldsanalys för att konstatera vilka verktyg och metoder som finns nationellt i dag. Sedan avser vi göra en behovsanalys hos aktörer som genomför tester av välfärdsteknik", säger Ingela Ernestam.

Hon menar att det är viktigt att ta hänsyn till flera parametrar för att utvärdera nyttan av välfärdstekniken – att allt inte går att mäta i kronor och ören. Det kan till exempel finnas tekniska hjälpmedel som inte sparar pengar åt en kommun, men som skapar andra värden som att personal och boende blir mindre stressade.

Källa:

Alfred Nobel Science Park

Dela artikeln:

Senaste artiklarna