Data om brister i vården lagras utanför EU

2020-05-25   985 visningar

Den data som kommer in till inspektionen för vård och omsorgs nya tipsfunktion lagras utanför landet, och till och med utanför EU.


Den nya tipsfuktionen "Tipsa IVO" lanserades i början av april. Där ska IVO ta emot tips om brister, risker och missförhållanden inom vård och omsorg. Tjänsten vänder sig särskilt till yrkesverksamma och ska bidra till bilden av det aktuella läget inom vård och omsorg.

Trots den diskussion som pågår inom offentlig sektor just nu, efter myndighetssamverkan Esam och Försäkringskassans varningar för att använda utlandsägda molntjänster för känsliga data och sekretessbelagda uppgifter, så lagras de uppgifter som kommer in till IVO:s tipsfunktion inte inom Sveriges gränser – faktiskt inte ens inom EU.

När Computer Sweden ställer frågan till IVO om tipsen till myndigheten lagras i Sverige svarar it-chefen Sofia Palmér via mejl:

– Nej, datan lagras i Storbritannien. När avtalet ingicks så var Storbritannien med i EU.

Det pågår ju en diskussion inom offentlig sektor just nu om det går att lagra sekretessbelagda och känsliga data i utlandsägda molntjänster utan att dessa ska betecknas som röjda. Hur resonerar ni på IVO kring den här problematiken?

– Vi är restriktiva och har i våra senare upphandlingar haft som inriktning att molntjänster inte ska upphandlas. Vi är i slutet av en avtalsperiod gällande denna tjänst och kommer i samband med nytt avtal ta ny ställning till vara data lagras.

Källa:

Computer Sweden

Dela artikeln:

Senaste artiklarna