Coala Heart Monitor övervakar hjärtan via molnet

2017-09-11   1517 visningar

I slutet av 2016 lanserades Coala Heart Monitor, en svensk innovation som hjälper fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid och undvika onödiga besök i vården. Nu siktar man in sig på vårdgivare genom lanseringen av Coala Heart Monitor Pro som ger vården möjlighet att dagligen kunna följa och analysera hjärtan, på distans i realtid. 

Coala hjärtmonitor

Coala Heart Monitor Pro är ett professionellt inriktat system för vården – framtagen för att möjliggöra effektivare arytmiutredningar, screening och distansmedicin.Det svenskutveckladesystemet är utvecklat så att vården kan följa och stödja diagnostiken av patienter på distans, där patienten screenar sig själv i hemmiljö genom regelbundna 1-minutsmätningar av bröst och tum-EKG, samt vid upplevda arytmibesvär.

Genom den molnbaserade Coala Care portalen kan vårdgivare följa och kommunicera direkt med anslutna patienter, samt analysera mätningar i realtid. Vårdgivare har direkt och säker uppkoppling mot Coala Care portalen från vilken dator om helst och portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala-användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil, samt angett allmäntillstånd. All data lagras sedan i en personlig digital journal och sparas säkert och krypterat.

- "Från vårdens sida ser jag tydliga fördelar med nya digitala, patientorienterade verktyg som underlättar diagnostiken och som effektiviserar kommunikationen mellan individen och vårdgivare", säger Dr. Kaj Lindvall, docent och grundare av Stockholm Heart Center. "Coala har utvecklat ett system som jag bedömer möjliggör just detta. I förlängningen leder det till mindre belastning på vården och kortare väntetider."

- "Nu tar vi nästa stora kliv och lanserar Coala mot vården eftersom vi ser en stark efterfrågan på effektivare, digitala lösningar som möjliggör arytmiutredningar i vardagslivet. Systemet hjälper till att minska andelen onödiga vårdbesök relaterat till hjärtat, möjliggör effektivare hjärtutredningar och bidrar till att upptäcka symptom för hjärtsjukdomar i ett tidigare skede än i dag", säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Källa:
Coala Life

Dela artikeln:

Senaste artiklarna