Avveckling av fast telenät avbryts

2011-11-01   1659 visningar

Smålandsposten skriver att Telia nu avbryter all nedmontering av det gamla telenätet fram tills det att de kan garantera att det mobila alternativet fungerar med trygghetslarm och texttelefoner.

Enligt Björn Berg, informationsansvarig på Telia, finns det två anledningar till avbrottet. Först kritiken som riktats mot företaget. Att de varit otydliga mot sina kunder och människor i glesbygden fått problem, då de inte kunnat ringa alls, eller samtalskvaliteten blivit dålig.

– Kritiken är delvis berättigad, men den har även i vissa fall varit överdriven från politiker och media. Vi avrustar inte landsbygden och där ingen mobilteckning finns i dag kommer vi inte att avveckla det fasta nätet, säger Björn Berg.

Det andra skälet till avbrottet är att i vissa fall har anläggningarna hängt sig. Problemet har nu lokaliserats till de batterier som installerats för att telefonerna ska fungera även när strömmen gått. Nu kommer nya batterier installeras.

Hjälpmedelsinstitutet­ (HI) har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Socialstyrelsen, Post- och Telestyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting att lösa problemen för trygghetslarm i framtidens mobila telenät. De menar att problemet är att felen inte upptäcks.

– Problemet är att kontrollen av trygghetslarmen är dålig. I vissa kommuner kontrolleras de en gång per dygn, i andra var tredje månad och i ytterligare andra inte alls, säger Oskar Jonsson som leder projektet för HI.

Texttelefonerna ansvarar Andreas Richter, HI, för. Han ser bara en lösning på problemen.

– De här telefonerna fungerar inte med den nya tekniken, men det finns telefoner som gör det. Har man den här typen av telefon bör man vända sig till Länsstyrelsen för att få en ny, säger han.

De nedmonteringar som skulle ha skett i oktober och november skjuts nu upp till i januari, men tanken är fortfarande att det tekniska skiftet ska vara klart 2015.

Källa:
Smålandsposten

Dela artikeln:

Senaste artiklarna