Allvarliga anklagelser mot Tunstall

2021-08-03   1066 visningar

Kontroverserna kring företaget Tunstalls trygghetslarm har varit många både före och efter kaoset i oktober enligt en kartläggning gjord av SVT. Bolaget anklagas just nu inte bara för allvarliga förseningar, utan också för lögner, mörkningar – och för att försöka vilseleda en domstol.

Kommunernas inköpsbolag Adda har uteslutit Tunstall från två stora avtal, vilket Tunstall överklagat. Det beror dels på larmkaoset i oktober, men också på Tunstalls agerande under Addas utredning av händelserna.

Utredningen försvårades av att Tunstall inte ville uppge vilka kommuner som fått ersättning av bolaget, och hur avtalen om detta sett ut. De avtal som man trots allt fick tag på visade sig innehålla tystnadsklausuler sin förbjuder kommunerna att avslöja såväl innehållet i som existensen av avtalen.

Enligt Adda bryter detta mot både ramavtalet och eventuellt också offentlighetslagstiftningen.

En slutsats blir att Tunstall ”genomgående medvetet undanhållit information från Adda, sannolikt i syfte att undvika uteslutning i Upphandlingen” och nu “medvetet försöker vilseleda inte bara Adda, utan även förvaltningsrätten.”

Läs mer hos SVT.

Källa:

SVT

Dela artikeln:

Senaste artiklarna