550 000 larm måste uppgraderas

2012-03-06   1773 visningar

Hotet mot analoga trygghetstelefoner och andra larm är större än man tidigare trott. Runt 550 000 larmsystem i Sverige måste uppgraderas eller bytas ut de närmsta åren. Orsaken är att det analoga telenätet inte längre är lika tillförlitligt.

I princip är alla larm idag digitala, men de kommunicerar analogt eftersom telenätet tidigare var analogt. Nu är nästan hela telenätet digitalt - signalerna måste alltså översättas fyra gånger helt i onödan.

Att bara ansluta en GSM-sändare till ett analogt larm är ingen bra lösning. De analoga larmen kommunicerar genom att skicka olika tonsekvenser, medan GSM-systemet är avsett för talkommunikation. För att använda så lite utrymme i nätet (bandbredd) som möjligt, komprimerar man signalen med målet att bara överföra precis den information som behövs för att återskapa talet.

När det blir trångt i nätet, när många ringer samtidigt från samma basstation, försöker operatörerna se till att alla ändå kommer fram genom att minska utrymmet för varje samtal. Det finns en teknik som kallas half rate som komprimerar ljudet så att det bara använder hälten så mycket bandbredd. Eftersom det är skapat för talkommunikation går det fortfarande utmärkt att uppfatta vad som sägs - men larmens tonsekvenser blir förvrängda.

Det gamla analoga telenätet är sig inte heller likt. Problemet är inte bara att underhållet minskas och telestationer tas bort, hela nätet är numera digitalt också. Signalen omvandlas från analog till digital vid första kopplingsstationen, sedan kan den skickas olika vägar och även komprimeras för att ta så liten plats som möjligt. Följden blir att signalen kan förvrängas och larmcentralen kan få svårt att avgöra var larmet kommer ifrån.

Larminformationen är av naturen digital. Numera är även kommunikationsvägen digital. Man måste eftersträva helt digitala larm och undvika de översättningar som leder till förvrängningar.

Källa:
Security User

 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna