1177 i Stockholm hänvisar mest till vården

2021-03-03   718 visningar

I diskussionerna kring 1177 framförs att Stockholm har en effektiv rådgivning i 1177 med bland annat kortast väntetider men trots det lika hög kvalitet som övriga regioner. Med syftet att ta reda på om Stockholm håller en hög kvalitet har Distriktsläkarföreningen i Stockholm jämfört samtal till 1177 i fyra storstadsregioner, antal samtal och vilken åtgärd de resulterar i.

Jämförelsen visar att Stockholms 1177 sticker ut. Trots att stockholmare ringer överlägset flest samtal per invånare, så ger 1177 här minst egenvårdsråd och hänvisar mest till vården. Resultaten motsäger de företrädare för regionen som menar att 1177:s korta svarstider inte också kombineras med lägre kvalitet.

Källa:

Sveriges läkarförbund

Dela artikeln:

Senaste artiklarna