Upphandling måste göras om

2017-08-31   962 visningar

Gotlands upphandling om trygghetslarm måste göras om. Detta efter en överklagan av en av anbudsgivarna.
 

 
Gotland väljer att göra om upphandlingen istället för att överklaga förvaltningsrättens dom,
eftersom de är oroliga för att det skulle ta för lång tid. Avtalet som ska upphandlas omfattar
köp, installation, service, support och utbildning på trygghetslarm till 15 äldreboenden.
 
En av invändningarna mot upphandlingen har gällt om den är upplagd som ett ramavtal som ska gälla i fyra år. Regionen har räknat med att det ska ta åtta år att byta ut alla trygghetssystem. Förvaltningsrätten anser att det är ett ramavtal och att det inte finns särskilda skäl att förlänga det så länge som åtta år.
 
Källa:
helagotland.se

Dela artikeln:

Senaste artiklarna