Upphandling del 2 - tekniska aspekter

2010-05-26   1436 visningar

Hur går man tillväga för en lyckad upphandling av trygghetslarm? I Upphandlingsskolan går vi igenom hela processen från början till slut.
 
I förra delen av Upphandlingsskolan gick vi igenom behovsanalysen och hur systemet ska fungera ur användarens synvinkel och passa in i verksamheten. I denna del ska vi titta på hur systemet ska passa in i den tekniska miljön, bland annat reservkraft, integration av brandlarm och inkoppling till nätverk och telefoni.
 
Reservkraft
 
Reservkraft för trygghetslarmet är viktig, larmet ska kunna klara kortare strömavbrott utan störningar. Kraven på hur länge larmet ska fungera utan strömförsörjning varierar mellan någon timme upp till tolv timmar i de upphandlingar vi har tittat på. Ju längre tid, desto dyrare blir systemet.
 
I stadsmiljö är strömavbrott på en timme mycket ovanliga, medan det på landsbygden är betydligt vanligare. Att helt försöka eliminera avbrott i larmfunktionen är oftast inte optimalt. Man bör framförallt titta på hur lång tid det tar att kalla in extrapersonal i händelse av långvariga strömavbrott. Rådet blir därför att dimensionera reservkraften efter normala förhållanden på den plats anläggningen finns. Extraordinära förhållanden får man sedan möta med extraordinära åtgärder. Vill man så kan vara förutseende och installera en inkopplingspunkt för extern reservkraft, som då kan upphandlas separat från t.ex. en elleverantör.
 
Telefoni och nätverk
 
Telefoni och nätverk tar vi upp i samma punkt eftersom det numer till stor del handlar om samma sak. Trygghetslarmet ska ofta kopplas till yttervärlden på något sätt, och det gäller naturligtvis i synnerhet då man använder telefoner för larmvisning. Här gäller det att ta reda på om det redan finns tillgång till nätverksanslutning på anläggningen.
 
Ska övrig telefoni i byggnaden upphandlas samtidigt? Om det ska finnas 20 larmtelefoner så kanske man ska handla upp telefoni till de administrativa delarna samtidigt. Fördelen att få allt under samma operatör är att man då kan eliminera samtalkostnader mellan telefonerna. Kontrollera även hur den befintliga avtalssituationen ser ut. Kanske kommunen redan har upphandlat telefoni och kommunikation som tjänst?

Brandlarm
 
Ska brandlarmet i byggnaden kopplas till trygghetslarmet? På många platser gör man det, även om det brukar finnas ringklockor eller sirener som gör det omöjligt att missa att brandlarmet har lösts ut.
 
Den troligen viktigaste anledningen att man vill visa brandlarmet i personalens telefoner eller på larmdisplayer är att personalen då eventuellt kan upptäcka falsklarm och avstyra felaktiga brandkårsutryckningar som annars kan kosta ansenliga summor. Normalt är det en bra idé, men då gäller det att personalen får reda på från vilket rum brandlarmet kommer, i klartext.
 
Tillförlitlighet
 
Om en enhet kopplas ur eller fallerar av någon annan anledning, skall ett driftlarm avges och loggas automatiskt. Systemet bör även kunna övervaka anslutna tillbehör, såväl trådbundna som trådlösa, och automatiskt avge larm när en enhet fallerar.
 
Detta kanske låter självklart, men faktum är att de flesta leverantörer normalt inte kan svara på frågan om alla delar i sitt system fungerar. Om de kan det, är det ofta med omvänd logik, dvs att avsaknaden av felmeddelanden pekar på att inga fel föreligger. Det krävs att man genomför en fullständig systemkontroll, vilket normalt görs en gång per år. Detta kan inte vara godtagbart för ett modernt larmsystem. Dessutom är det i stark kontrast till de krav som ställs på verksamheten avseende incidenter m.m.
 
Öppna protokoll sätter kunden i förarsätet
 
För att göra ett system så kostnadseffektivt som möjligt bör det vara så öppet som möjligt. Öppet i avseendet att systemet enkelt skall kunna byggas ut eller byggas till – och då inte nödvändigtvis med den tidigare leverantörens utrustning. Genom att undvika strikt leverantörsunika lösningar finns stora besparingar att göra – en lämplig analogi är telefoni. Det är otänkbart att bara den tidigare installatören ska kunna bygga ut ett befintligt telefonnät – naturligtvis vill man ta den som bäst passar ens kriterier för  tillfället.  Samma tankegångar kan med framgång appliceras på larmsystem. Föreslå att leverantören låter larmsystemets protokoll ingå i larmsystemet, så långt som möjligt.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna