Under attack

2018-04-23   817 visningar

Varje månad upptäcks 10000 cyberangrepp mot Sverige. Tidningen Forskning och Framsteg har tittat närmare på hur Sveriges nya cyberförsvar ser ut.


 
Enligt FRA är statliga angrepp det största cyberhotet mot Sverige. De har resurser att utveckla metoder för att ta sig in i de system som styr infrastrukturen, som elnät, vattenverk, larmsystem och industrier. Denna typ av angrepp kan orsaka stora fysiska skador.

Försvarets forskningsinstitut, FOI, har en träningslokal med en minimodell av ett samhälle där olika scenarion kan studeras. I ett exempel får övningsdeltagarna slå ut ett filter i reningsverket vilket leder till att farliga parasiter kan ta sig ut i dricksvattnet.

Hotet är högst reellt. De senaste två åren har flera händelser rapporterats som lett till höjd beredskap för cyberangrepp. Däribland märks de förmodade ryska hackerattackerna mot Ukraina, som riktades mot elnät, myndigheter och andra institutioner.

Enligt FRA pågår redan idag angrepp mot Sverige.

- "Cyberkriget är redan igång. Det finns stater som angriper Sverige med skadlig kod", säger Robin Blokker, informationssäkerhetsexpert på FRA.

FRA varnar också för att många svenska organisationer har brister i säkerheten. Under förra året säkerhetsgranskade FRA ett tjugotal myndigheter och statliga bolag. Granskningarna visar att ”det i många fall är för enkelt att ta sig in i svenska samhällsviktiga it-system”.

Den digitala krigföringen är mycket annorlunda mot forna tiders krigföring. Operationerna sker nu i det fördolda, ofta under lång tid, och det är svårt eller omöjligt att veta vem som ligger bakom. Fienden sopar igen spåren efter sig, eller utger sig för att vara någon annan. Angreppen kan ske över stora avstånd, och jämfört med annan form av krigföring är aktiviteten förhållandevis billig. Det gör att även mindre nationer med rätt kunskap kan orsaka stor skada.

Det finns heller ingen tydlig gräns mellan militära och civila mål. Om någon slår ut ett lands betalnings- eller mobilsystem kan det vara i syfte att destabilisera samhället – eller för att begå brott.

På militärspråk talar man om gråzoner och skymningslägen – tidiga faser av en konflikt där cyberkrigföring används som ett komplement till andra metoder för att skapa oro och oreda. I ett scenario som FOI nyligen utarbetat på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beskrivs ett sådant förlopp där bland annat falska nyheter sprids, som ger en skev bild av Sverige och som minskar förtroendet för myndigheter och politiker. Omfattande cyberangrepp slår ut betalningssystem, ledningssystem för flyg- och tågtrafik samt mobiltelefonin.

Läs mer hos Forskning och Framsteg:
 
https://fof.se/tidning/2018/4/artikel/under-attack
 
Läs även:
 
Trygghetslarm i korseld
 
Hur undviker man att gå i molnfällan?

Dela artikeln:

Senaste artiklarna