Tjeders och Aifloo i samarbete

2017-04-20   431 visningar

På e-hälsomässan Vitalis lanserar Tjeders i samarbete med Aifloo världens första självlärande e-hälsosystem till äldreomsorgen. Systemen är baserade på MAI (medicinsk artificiell intelligens). Målgruppen är äldre personer som bor på omsorgs- och äldreboenden och patienter inom sjukvården.
 
Tjeders och Aifloo samarbetar om intelligent larm
 
Vi blir allt fler äldre människor med behov av omsorg, nästan 20 % av världens befolkning är över 65 år och ålderskurvan stiger. Det ökar också behovet av kvalitativ vård och omsorg. Utvecklingen av medicinsk artificiell intelligens möter det behovet. Det är bakgrunden till Aifloos unika e-hälsosystem.

Aifloos system är självlärande, det vill säga de förstår rörelse- och beteendemönster hos individer. Vid avvikelser, som t.ex fall eller plötslig sjukdom sänder systemet ett akut larm. Systemen känner också igen och analyserar olika rörelsemönster, matvanor och sömnbeteende. Funktionerna har utvecklats i nära samarbete med personal på vårdbolag och med äldre i behov av trygghet. Nu kommer också funktionerna integreras i Tjeders lösningar för äldreomsorg och sjukvård.

Tjeders system tillsammans med Aifloo Artificiella intelligens sparar tid och resurser för personalen. Behovet av fysiska kontroller och administrativt arbete minskar. Istället frigörs tid som kan ägnas åt kvalitativ omsorg. För den äldre ökar tryggheten utan att inkräkta på den personliga integriteten.

Tjeders erbjuder lösningar med fokus på att bibehålla eller öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet, berättar Marie Svensson, VD på Tjeders. Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ, högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. Tillsammans med Aifloos självlärande funktioner med medicinsk artificiell intelligens kommer vi ett steg längre.

Aifloos system som baseras på medicinsk artificiell intelligens och egenutvecklad infrastruktur är unikt i världen, berättar Michael Collaros, VD på Aifloo. Men det viktigaste är att vi har utvecklat ett användbart arbetsverktyg till omsorgspersonal och modern trygghet för äldre.
 
Källa:
Pressmeddelande från Tjeders

Dela artikeln:

Senaste artiklarna