Störningar i GPS oroar

2019-10-11   538 visningar

GPS-systemet används i väldigt många system, inte bara för positionsbestämning utan även för tidssynkronisering. Systemet är dock gammalt och sårbart, något som kriminella gärna utnyttjar.


FOI och MSB har inlett ett samarbete för att informera om de ökade hot och störningar som riktas mot satellitbaserade positioneringssystem. Hoten kommer så väl från yrkesförare som vill dölja sin position för arbetsgivaren som kriminella som försöker störa ut eller vilseleda.

Eftersom GPS har varit fritt tillgängligt under lång tid används det i väldigt stor utsträckning i många olika tillämpningar. Det sägs vara väldigt lätt att störa ut, och polisens beslag av störsändare ökar. Det av EU drivna Gallileo-systemet har en tjänst för myndigheter med krypterade signaler som inte ska gå att störa ut lika lätt.

Källa:

Tjugofyra7

Dela artikeln:

Senaste artiklarna