Stöd för Senior Alert i BXO Pager

2013-05-20   1548 visningar

Den mobila larmhanteringstjänsten BXO Pager utökas nu med verktyg för bland annat registrering av data till Senior Alert.

Senior Alert Senior alert är namnet på ett internetbaserat kvalitetsregister för vården. Syftet med registret är att utveckla nya förebyggande arbetssätt för att ge bästa möjliga vård.

Bilden intill är ett exempel på hur det kan se ut när man registrerar data för Senior Alert med BXO Pager-tjänsten. Allt sker med mobilen som arbetsredskap.

BXO Solutions, företaget bakom tjänsten, skriver att detta bara är ett exempel av många på tjänster som kan levereras genom deras plattform för mobil larmhantering.

Mer om Senior Alert

De vårdgivare som deltar i Senior Alert registrerar varje person över 64 med riskbedömning, åtgärder och resultat inom:

    Fall
    Trycksår
    Undernäring
    Munhälsa

Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning på "Bättre liv för sjuka äldre".

Källa:
BXO Solutions via Google Plus

Dela artikeln:

Senaste artiklarna