SKL om molntjänster

2019-04-23   1246 visningar

SKL menar att regeringen måste ta upp frågan om molntjänster inom offentlig sektor. Frågetecknen runt säkerheten och lagligheten stoppar vidare digitalisering inom kommunerna.


Tidigare har myndighetssamverkan Esam pekat på stora risker med molntjänster och Statens inköpscentral lagt ner idén om ett ramavtal för molntjänster.

SKL menar nu att molntjänster, även sådana med utländska kopplingar, är en nödvändighet för den fortsatta digitaliseringen. Osäkerheten rörande molntjänster gör att många myndigheter och organisationer avvaktar med fortsatt digitalisering.

SKL efterlyser en nationell samsyn och menar att regeringskansliet ska ta initiativet. I samråd med de största bolagen ska man sedan komma till en tolkning av lagen som möjliggör vidare digitalisering.

Kommuner som redan har upphandlat molntjänster rekommenderas "analysera riskerna med den aktuella molntjänsten och fokusera på säkerhetsåtgärder och riskreducering. I de fall det bedöms nödvändigt bör de undersöka förutsättningarna för att hantera uppgifterna på annat sätt än i en molntjänst med utländskt ägande."

Se även:

Inget ramavtal för molntjänster

Källa:

Computer Sweden

Dela artikeln:

Senaste artiklarna