Ska man ha automatiskt testlarm på radiotillbehör?

2016-04-28   1707 visningar

Jag har ett uppdrag åt en kommun att hjälpa till med att ta fram tekniska dokument inför en upphandling och har därför en fråga om testlarm på radiolarm, framför allt bärbar larmknapp. När jag varit i kontakt med olika leverantörer samt kollat igenom andra förfrågningsunderlag ser jag att vissa ställer krav på att automatiskt testlarm ska skickas var 15:e minut. Det jag undrar är, påverkar inte detta batterilivslängden samt hur stor är nyttan med det?
 
Automatiska funktionstester av olika är definitivt något vi förespråkar, men precis som du säger är det en avvägning man får göra. Ska man trycka gasen i botten på tomgång bara för att vara säker att få reda på när bensinen tar slut?

Låt oss börja med en lite räkneövning. De flesta larmknappar och andra typer av radiotillbehör är avsedda att klara 3-5 larmsändningar om dagen i 2-3 år. Det blir i bästa fall 5 x 3 x 365 = 5475 larmsändningar innan batteriet är slut.

Ett automatiskt funktionstest drar förmodligen inte lika mycket batteri som en larmsändning. Låt oss säga att den drar hälften så mycket, i så fall räcker batteriet till cirka 10 000 testlarm.

Ett testlarm var 15:e minut är lika med 4 testlarm per timme, eller 96 per dygn. Efter 100 dygn har vi gjort 9600 testlarm, och det börjar bli bråttom att byta batteri...

Det vanligaste felet med trådlösa larmknappar är att batteriet inte byts i tid, eller att de blir liggande i en byrålåda och inte finns på handleden när de behövs. Men visst händer det även att de spolas ned i toaletten och liknande, och då är ett automatiskt testlarm mycket bra att ha.

Frågan du får ställa dig är hur akut är det att byta ut den nedspolade larmknappen kontra hur ofta batterierna ska bytas ut.

En annan sak man inte får glömma är att tänka på vad som händer om bäraren av trygghetslarmet går ut för att röka i en kvart.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna