Server ger tyst vårdmiljö

2011-02-09   1526 visningar

Nu lanserar Ascom en patientserver som ska ge en tystare vårdmiljö, ett flexiblare arbetssätt samt öka personalens tillgänglighet.

Patientanropet går direkt till de handenheter, till exempel personsökare eller telefon, som är fördefinierade i patientservern. Ascoms patientserver gör att kallelsesignalsystemet blir helt tyst.
 
– Ingen i personalen behöver gå ut i en korridor för att se om kallelsen gäller dem, utan de medarbetare som ansvarar för patienten får kallelsen, läser och accepterar den via handenheten, säger Filip Wängqvist, projektledare Applikation och Integration på Ascom.
 
Kallelsen nollställs inte bara för att exempelvis en sjuksköterska svarat ja på sin handenhet. Kallelsen loggas och förblir aktivt i systemet tills sjuksköterskan närvaromarkerat sig inne i patientrummet via en knapptryckning, eller genom att hålla sitt ID-kort framför passiva RFID-läsare i rummet.

Ascom menar att vårdpersonalen dessutom får ett flexiblare arbetssätt eftersom de kan röra sig friare med handenheten som informationsbärare, jämfört med att behöva hålla koll på informationstavlor ute i korridorerna.

Genom att koppla ihop vårdpersonalen med specifika patienter i patientservern håller systemet reda på vilket eller vilka patientrum exempelvis en sjuksköterska ansvarar för när patientkallelsen sänds ut, och skickar ut kallelsen till rätt person.

Det går också att lägga in och spara arbetsscheman för olika arbetslag. Det görs enkelt via patientserverns webbgränssnitt. Den håller reda på vilka som ansvarar för vilka rum vid olika tidpunkter på dygnet.

Systemet innehåller också en eskaleringskedja, det vill säga om den först påkallade personalen inte kan acceptera kallelsen går den vidare till en eller flera personer. Och om det inte räcker kan kallelsen gå ut till alla på hela avdelningen.
Avdelningen bestämmer själva hur många nivåer de vill använda sig av.

Källa:
Security World Hotel

Dela artikeln:

Senaste artiklarna