Samhället kan lamslås vid IT-störning

2018-06-28   872 visningar

En längre tids omfattande störningar av IT-infrastrukturen skulle lamslå det svenska samhället. Få kommuner har en plan för att hantera sådana problem.

Mörka moln

Allt fler funktioner i samhället centraliseras till olika typer av molntjänster. Detta gäller även kommunernas trygghetslarm.

Vad händer om internet slutar att fungera och telefonen är stendöd? Betalningskedjorna avstannar: Det går inte längre att handla i butiker, tanka bilen, ta ut pengar eller hämta ut recept på apoteket – än mindre att nå mamma som ligger på lasarettet.

Domedagsscenariot känns igen från den samtida fiktionen. Med blicken i verkligheten finns också skäl för oro: Säpo varnade så sent som förra året för att utländska aktörer visat intresse för svensk telekominfrastruktur.

Trots det svarar drygt en av tio kommunföreträdare att de inte vet om kommunen har en plan för en sådan situation. Endast två av tio säger att de övat för ett dylikt scenario, enligt en rikstäckande enkät genomförd av intresseorganisationen Svenska stadsnätsföreningen (SSNF).

– Detta behöver prioriteras upp, och kommunerna behöver också handfast hjälp. Det tycker jag vår undersökning pekar tydligt på, säger Mikael Ek, vd för SSNF.
Insikt är början

Ytterst vilar säkerhetsansvaret på kommunerna själva. Men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bistår kommunerna med kunskap och vägledning bland annat genom att samla säkerhetsansvariga på kommunerna i nätverk och vid årliga konferenser.

Källa:

Aftonbladet

Dela artikeln:

Senaste artiklarna