Sårbarheten ökar i takt med digitaliseringen

2017-03-02   506 visningar

I takt med digitaliseringen av samhället ökar sårbarheten. Det skriver Richard Oehme, chef för cybersäkerhetsgruppen vid MSB, i en debattartikel på Ny Teknik.

Digitala larm

Samhället är idag till mycket stor del beroende av fungerande it-infrastruktur, telekommunikationer och el-kraft. Om kritiska system och verksamheter skulle slås ut helt eller delvis kan det får stora konsekvenser.

Detta gör att informations- och cybersäkerhet är central och krafttag behöver göras på en rad områden för att stärka säkerheten. Av särskild vikt är att man på kommunal nivå tar sitt ansvar, då mycket av den samhällsviktiga verksamheten som omsorg, skola och kritisk infrastruktur, såsom värme- och vattenreningsverk, sköts av kommunerna. 

Läs hela artikeln på Ny Teknik

Källa:
Ny Teknik

Dela artikeln:

Senaste artiklarna