CareTech System 5000 får tredjepartsuppdatering

2014-01-13   2130 visningar

BXO Solutions skriver i ett pressmeddelande att de har fått i uppdrag att ta fram en uppgradering för System 5000, ett trygghetslarm som används i ca 100 svenska kommuner. Uppdateringen ger stöd för mobil larmhantering, bättre statistik och hantering av delegering samt Senior Alert.

System5000 får tredjepartsuppdatering med mobil larmhanteringEtt äldre trygghetslarmssystem behöver inte alltid bytas ut helt för att ta del av de nya funktioner som finns i system som har utvecklats efter millennieskiftet. BXO har anpassat lösningen LAS Care för att kunna dra nytta av befintlig infrastruktur och hålla nere investeringskostnaderna. Trygghetslarmen i sig har inte så mycket intelligens, utan ger mer eller mindre bara en enkel signal. All intelligens ligger ju i larmhanteringen!

Värdet av information

Nationell och internationell forskning gör gällande att ca 10-35 % av kostnaderna inom vård och omsorg utgörs av så kallade kvalitetsbristkostnader.

Vi vet att mer än 75% av kostnaderna i ett äldreboende är personalkostnader och de flesta inom personalen är involverade i hantering av larm på något sätt.

Med denna enkla vetskap som grund kan vi med hjälp av data från larmsystemet få en mycket bra bild över hur väl verksamheten fungerar och i vilka delar den kan förbättras.

Vi har påvisat att vid införande av personlig inloggning i den mobila larmhanteringsplattformen på ett redan väl fungerande äldreboende sänktes svarstiderna med över 40%!

Bättre rapporter

Bara den som förstår helheten vet hur viktiga detaljerna är. Med mjukvaran LAS Care går det att få fram såväl översiktlig som mycket detaljerad statistik på hur verksamheten fungerar.

Utöver de klassiska rapporterna finns även:

► Överskriden svarstid (visar när en boende fått vänta längre än X min)

► Tidmätning (här kan man se hur mycket tid som används per brukare eller avdelning)

► Tekniska larm: ger en snabb överblick över exempelvis vilka batterier som måste bytas.

► Närvaro ur genusperspektiv

► Svarstid och vårdtid per användare

Säkrare drift

BXO StatusMonitor övervakar funktionen hos larmsystemet och larmar återförsäljarens tekniker om något fel inträffar. Meddelanden som rör den dagliga driften, som t.ex. larm om lågt batteri, kan automatiskt skickas till larmansvariga.

Verksamhetssystem

Den mobila larmtelefonen är inte begränsad till enbart larmhändelser utan kan även användas som ett redskap för att registrera alla händelser och aktiviteter. Med integrationen till Appvas MCSS får vi tillgång till Senior Alert, medicinutdelning, viktkontroller, nutrition och sjukgymnastik.

Lång erfarenhet

Systemlösningar där LAS Care och System 5000 integrerats finns sedan flera år på ett hundratal ställen och utvecklas ihop med utländska återförsäljare. Nu kan även de 104 svenska kommunera som har System 5000 idag ta del av anpassningarna.

Kavat Vårds anläggning Birger Jarl i Stockholm är den första större integrationen i Sverige som använt sig av mobil larmhantering “BXO Pager” tillsammans med detta system. Birger Jarl har varit i drift i två år, och vi känner oss nu redo att rulla ut denna lösning till övriga systemanvändare i Sverige.

Mer om LAS

Local Alarm Solution “LAS” är ett överordnat system utvecklat i Sverige för larmhantering, informationshantering, meddelandehantering och talstyrning som integrerar ett stort antal olika larmsystem och larmpresentationsteknologier.

LAS integrerar en mängd olika typer av IT-system med telekommunikationssystem såsom GSM, 3G, 4G, Tetra,  lokala trådlösa telefonsystem, meddelandesystem, e-post och webbaserade system.

Leverantörsoberoende

BXO LAS som överordnad systemlösning garanterar öppen och fri konkurrens! Du väljer själv den tekniska lösningen, LAS behandlar bara larmdatan och distribuerar den i realtid till önskade mottagare - mobilen, tetra-terminalen, DECT, display eller dator - valet är ditt!

Vi har inget egenintresse i valet av teknisk lösning eller leverantör, utan fungerar som en tredjepartsleverantör och överordnad integratör.

Källa:
Pressmeddelande

Dela artikeln:

Senaste artiklarna