Nytt innovativt internsystem från Tunstall

2008-02-05   5242 visningar

Accent är ett internsystem som är utvecklat för servicehus och särskilda boendeformer inom omsorgen av äldre och funktionshindrade. Det är lätt att anpassa och komplettera med olika larmtillbehör i takt med förändrade vårdbehov.

Tunstall Accent (Attendo Camillo)

En enkel larmhantering är oerhört viktig för personalen som ska manövrera systemet. De ska kunna ta ansvar och göra rätt insats vid varje tillfälle. Accent tar emot och styr larmen automatiskt på det sätt man själv bestämt.Lägenhetsapparaten innehåller högtalare och mikrofon och kan kompletteras med en radiomottagare för larmknappen. Den har även knappar för närvaromarkering, återställning av larm, personallarm, etc. Ett larm som utlösts skickas till centralenheten som sorterar, prioriterar och registrerar larmet. Personalen besvarar larmet i bärbar telefon eller valfri lägenhetsapparat och kan tala med den som larmat. Olika typer av larm kan skickas beroende på vad som hänt. Larmen sorteras så att exempelvis rökvarning får högsta prioritet och förtur.

Vid besök hos de boende markerar personalen sin närvaro. När närvaro markerats i en lägenhet kan Accent aktivera flera funktioner. Till exempel om den bärbara larmknappen trycks in, eller annan ansluten larmutrustning i lägenheten aktiveras, överförs ett "personallarm" i stället för larm. Personalen kan därigenom på ett enkelt och säkert sätt kalla på hjälp om en oväntad situation uppstått.
När ett nytt larm registreras i Accent ges ett talmeddelande i den lägenhetsapparat där närvaromarkering skett. Signalen hjälper personal, som ej har bärbar telefon eller personsökare, att veta att fler larm inkommit. Närvaromarkeringen kan även sändas ut till telefoner, personsökare och korridordisplayer för att informera att personal befinner sig i lägenheten. Om Accent kompletteras med Cobs telefonisystem med positionsfyrar i de boendes rum och personalen markerar sig som närvarande när de anländer till rummet kommer de att betraktas som "upptagna" av systemet och nya larm sänds i första hand till "ledig" personal.

Läs mer hos Tunstall

Dela artikeln:

Senaste artiklarna