Nio av tio inte klara med GDPR

2018-05-29   632 visningar

Enligt en undersökning gjord av IT-bolaget Citrix är nio av tio kommuner och myndigheter ännu inte klara med förberedelserna inför GDPR. Detta trots att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25:e maj.

GDPR

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Solvera på uppdrag av Citrix i form av drygt 100 telefonintervjuer med svenska kommuner och myndigheter under maj 2018. Endast 10 procent av de tillfrågade uppgav att de är helt förberedda medan 46 procent respektive 41 procent svarar att de är väl förberedda och ganska förberedda. Fyra procent uppger att de inte är speciellt förberedda.

– "Undersökningen visar tydligt att många kommuner och myndigheter fortfarande ser en utmaning med GDPR. Tekniken kan i många fall vara en möjliggörare om den används korrekt, men organisationer som inte har full kontroll bör omedelbart göra en analys och titta på exakt vilken data som de har i sina system", säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Nästan var fjärde kommun och myndighet (23 procent) uppger även att de inte känner trygghet i att GDPR kommer att efterlevas i praktiken bland medarbetarna.

– "En ofullständig regelefterlevnad av GDPR kan innebära höga avgifter. Det gäller att få med sig hela organisationen, att skapa medvetenhet och kunskap bland anställda och använda teknik som faktiskt förenklar processen att följa de nya riktlinjerna", säger Mats Ericson.

Källa:
Security User

Dela artikeln:

Senaste artiklarna