Nectarine i konkurs

2022-11-24   73 visningar

Pink Nectarine Health AB, tidigare Aifloo och Noomi, har tillsammans med sitt ägarbolag Brighter nu försatts i konkurs. Företaget tillhandahöll molnbaserade tjänster som med maskininlärning automatiskt kunde avge larm vid olika situationer. Det är oklart vad som nu händer med de som eventuellt fortfarande använder lösningarna.

 Nektarin, dock inte rosa

Det är alltså tredje gången gillt för Pink Nectarine Health AB som sedan den 30 september 2022 befunnit sig i företagsrekonstruktion med syfte att säkra verksamhetens fortsatta drift. Bolaget har arbetat intensivt med olika finansieringslösningar inklusive att avyttra Nectarine Healths verksamhet, men inte nått ända fram. Rekonstruktören har nu begärt att rekonstruktionen ska upphöra och styrelsen i Nectarine Health har inte haft någon erinran. Styrelsen i Nectarine Health har mot bakgrund härav beslutat att ansöka om att bolaget försätts i konkurs.

Ansökan beräknas inges till Stockholms tingsrätt inom kort.


Dagens beslut i Nectarine Health innebär att den tidigare kommunicerade risken för nedskrivning av Brighters fordran samt aktieinnehav på cirka 65 MSEK + cirka 10 MSEK ökar.

"Vi har gjort allt vi kunnat för att hitta finansiering och alternativt avyttra Nectarine Health för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten och säkra värde för borgenärer och andra. Det är ett nödvändigt beslut som styrelsen i Nectarine Health har tvingats fatta. Nectarine Health kommer fortsatt arbeta för att rekonstruera verksamheten under konkursen och slutföra pågående diskussioner,” säger Christer Trägårdh, styrelseordförande i Nectarine Health och Brighter.

Ägarbolaget Brighter AB skriver att mot bakgrund av tingsrättens beslut den 21 november 2022 om att företagsrekonstruktionen skall upphöra, har styrelsen i Brighter AB beslutat om att ansöka om att bolaget försätts i konkurs. Ansökan är inskickad till Solna Tingsrätt.

Den nya styrelsen och ledningen har under de senaste 1,5  åren arbetat intensivt med att aktivera en långsiktig affärsstrategi för att skapa lönsam tillväxt, men arbetet har präglats av utmanande pandemi effekter i kombination med det förändrade  makroekonomiska läget.

Brighter beviljades företagsrekonstruktion den 2 november för att få tid att genomföra operativa- och organisatoriska förändringar i syfte att anpassa de ekonomiska förutsättningarna för framgång. Ett mycket omfattande arbete har genomförts för att utarbeta och börja verkställa rekonstruktionsplanen och bolaget har under hela perioden haft pågående dialoger med olika potentiella intressenter gällande finansiering.

Bolaget anser att en fortsatt rekonstruktion hade varit en bättre lösning för både bolaget, leverantörer och aktieägare. Dock har tingsrättens beslut om att företagsrekonstruktionen ska upphöra, medfört att Brighter nu ansöker om konkurs.

Källa:

Pressmeddelande från Brighter

Pressmeddelande från Nectarine Health AB

Se även:

Aifloo i konkurs

Dela artikeln:

Senaste artiklarna