Massiv säkerhetsläcka i många kommuner

2017-10-11   1926 visningar

Göteborg drar nu i handbromsen för införandet av en molntjänst från Microsoft. Det har nyligen uppdagats att all information som hanteras i systemet är tillgänglig för företagets tekniker.

Frågetecknen hopar sig på molnhimlen

Dokument, kalkylark och e-post från 23000 av Göteborgs kommuns anställda har redan laddats upp, en hel del med känslig information som nu är att betrakta som röjd. Och detta är bara toppen av ett isberg, skriver Göteborgsposten.

Många kommuner, myndigheter och offentliga företag använder redan Office 365 och liknande molntjänster. Enligt Göteborgs kommun är det möjligt för företaget som driver molntjänsten att ta del av de uppgifter som hanteras, och därmed är alla uppgifter i princip att betrakta som röjda.

Molntjänst betyder något förenklat att man hyr in sig på någon annans datorer och mjukvara som man sedan använder över internet. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla något som lagras där ifrån ägaren mot deras vilja. Det hela bygger helt på tillit.

Många kommuner har nu kontaktat SKL för att ta reda på om de också gör fel som lägger den kommunala verksamheten i molnet. SKL har valt att avvakta Göteborgs arbete med frågan innan man går ut med rekommendationer.

Källa:
Göteborgsposten

Se även:
Hur undviker man att gå i molnfällan?

Skrämmande naivitet runt svensk IT-säkerhet

Dela artikeln:

Senaste artiklarna