Kostnadsfritt trygghetslarm från Viser [UPPDATERAD]

2012-12-02   1615 visningar

Ofta är de fasta installationerna kostnadsdrivande och VISER lanserar därför ny teknologi som minimerar eller helt eliminerar behovet av fasta rumsapparater i boendet. Förutom den uppenbara kostnadsbesparingen förenklar och snabbar det upp personalens hantering av närvaromarkering oavsett var den boende befinner sig, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Teknologin möjliggör även enkel aktivitetsdokumentation i syfte att följa upp bl.a. vårdtid och aktivitetstyp per boende
- och, det bästa av allt, det sker utan merarbete för personalen.

Systemet sägs:
- Minimera kostnaderna genom att eliminera behovet av fasta rumsapparater
- Öka mobiliteten och möjliggöra rörelsefrihet för de boende
- Markant öka effektiviteten hos personalen utan extra arbetsinsats
- Enkelt kunna följa upp verksamheten för personalplanering och trygghet för boende, anhöriga och personal.

UPPDATERING

Viser har utfört mätningar av svarstiden (tid från larm tills det att personal är på plats) på en anläggning. Efter att den nya tekniken infördes minskade svarstiden med över 40%. Detta trots att organisationen redan innan införandet av tekniken fungerade väldigt bra.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Newsdesk.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna