Känsliga personuppgifter riskerar läcka

2019-05-24   525 visningar

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att flera kommuner har bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten. Det rör sig om information kring missbruk, ekonomi och familjesituation som riskerar att läckas till obehöriga.


Rapporten visar att uppskattningsvis hela 87 procent av svenska kommuner uppger att deras system inte är säkra.

Länk till rapporten:

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21297/2019-5-10.pdf

Källa:

Metro

Dela artikeln:

Senaste artiklarna